Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) érvényesek Kniezl Flóra egyéni vállalkozó (székhelye: 2510 Dorog, Schiller utca 31., nyilvántartási száma: 52587995, adószáma: 69024359-1-31, statisztikai számjele: 69024359-7420-231-11 ( továbbiakban Flor Florance Fashion) által üzemeltett Flor Florance Fashion weboldalon (továbbiakban: webshop) keresztül a vásárló (továbbiakban Vevő ) által történtő regisztráció vagy bármely megrendelés esetén.

Kniezl Flóra

Levelezési cím: 2510 Dorog, Schiller utca 31.

E-mail: florfbrand@gmail.com

Web: www.florflorance.hu

Telefon: +36-30-467-3484

A Flor Florance Fashion a Webshopon keresztül megrendelést csak regisztrált vevőktől fogad el, a regisztrációhoz szükséges, hogy a Vevő a regisztráció során a Flor Florance Fashion által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A regisztráció során a Webshop figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a Vevőt, ha adatait hiányosan adta meg, és a sikeres regisztrációhoz helyesbítés szükséges. A Flor Florance Fashion-t a regisztráció vagy megrendelés során a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli. Regisztrálni lehetséges a megrendelési folyamat során vagy a vásárlást megelőzően a Webshop felső fejléc sorában található “Regisztráció” menüpontot választva az adatlap kitöltésével. A regisztrációval a Vevő az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. A regisztrációval egyidejűleg a Vevő hozzájárulhat ahhoz, hogy részére a Flor Florance Fashion email-ben, SMS-ben, vagy postai úton ajánlatokat, reklámküldeményeket küldjön.

A Flor Florance Fashion Webshopban kizárólag 16. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak, a regisztrációval a Vevő akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte.

A Vevő a megrendelését a Webshopban a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésével, belépés vagy regisztráció után, a fizetési mód és szállítási mód kiválasztását követően a “megrendelés elküldése” gomb használatával tudja leadni. A “megrendelés elküldése”-vel a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik a Flor Florance Fashion felé. A megrendelés során a Vevő a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani tudja, pl. a kosárban a mennyiség változtatásával, termékek hozzáadásával vagy törlésével stb. Ha a Vevő a regisztráció során megadott címtől eltérő címre nem tud szállítást kérni jelenleg. A megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 12 órán belül a Flor Florance Fashion a Webshop által generált automatikus email üzenetben visszaigazolja a Vevőnek a szerződési jognyilaktozatának beérkezését. Ez a visszaigazoló email üzenet kizárólag a megrendelés Flor Florance Fashion-höz történt beérkezését és sikeres rögzítését nyugtázza.

Előfordulhat, hogy a Flor Florance Fashion – a megrendelés visszaigazolása ellenére – a megrendelt terméket készlethiány miatt vagy más okból csak később tudja szállítani, vagy egyáltalán nem tudja szállítani. A Flor Florance Fashion nem vállal felelősséget a késedelmes vagy elmaradó szállítás miatt esetlegesen felmerülő semmilyen kárért. Bankkátyás fizetés esetén az értesítéssel együtt a kifizetett vételárat visszautalja, amennyiben a terméket nem tudja szállítani. Az egyes termékek lényeges tulajdonságait és árát a termékek terméklapjai tartalmazzák.

A Webshopban feltüntetett árak magyar forintban vannak megadva. A Flor Florance Fashion az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket melyekre a visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik.

A Flor Florance Fashion mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webshopban a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Flor Florance Fashion nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron szállítani. A Flor Florance Fashion nem felelős a Webshopban közzétett árazási vagy egyéb hibákért és az ezekből esetlegesen eredő bármilyen kárért és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására.

Bankkátyás fizetés esetén az értesítéssel együtt a kifizetett vételárat visszautalja.

Személyes átvétel Budapesten, valamint Esztergom és környékén előre megbeszélt időpontban lehetséges.

Csomagküldésünk a Magyar Postával történik, melynek díja 1990.- Ft.

A Csomag megérkezésekor kérjük, minden esetben ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét! Sérült csomagot ne vegyen át vagy ragaszkodjon a jegyzőkönyv felvételéhez! Ha a csomag sérült és nincs hozzá mellékelve sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük, ne vegye át a csomagot. Hiányos csomag esetén küldje el a Flor Florance Fashion címére a jegyzőkönyvet, és a Flor Florance Fashion pótolja a hiányzó árucikket.

Belföldi szállítási határidő: 2-5 munkanap; nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, s így a megrendelt árucikkeket a Flor Florance Fashion csak több csomagban tudja elküldeni. A csomagban mellékelt számlán, esetleg levélben közöljük a hiányzó termékekre vonatkozó szállítási információt. A házhozszállítás díja:50 000 Ft feletti rendelés esetén a házhozszállítás ingyenes.

A rendelés értékének megállapítása során kedvezmény igénybevétele esetén a tényleges, már a kedvezménnyel csökkentett vásárlási értéket vesszük figyelembe. Az ugyanazon Vevő által egy napon, de külön megrendelésben leadott rendeléseket a Flor Florance Fashion külön kezeli és szállítja házhoz, ezért azok tekintetében a szállítási díj külön, megrendelésenként fizetendő. Abban az esetben, ha a Vevő a Flor Florance Fashion +36-467-3484-es telefonszámán külön kéri, hogy rendeléseit egyben kezeljék, lehetőség szerint teljesíti a Vevő erre irányuló kérését.

A Webshopban csak bankkártyás fizetési lehetőség van.

A Webshopban a Vevő online, bankkártyával is fizethet a OTP Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21., cégbírósági bejegyzés száma: 01-10-044659, adószáma 12715574-4-44, alapítási engedély száma PSZÁF I.-1514/2001) mint elektronikuspénz-kibocsátó intézményen keresztül. A Kibocsátó a OTP Zrt. végzi az e-pénz kibocsátását, az OTP számlák nyilvántartását, az e-pénzzel kapcsolatos fizetési műveletek végrehajtását és az e-pénz visszaváltását, mint pénzügyi szolgáltatást.

A fizetési módnak az igénybe vételéhez a megrendelési folyamat során a „bankkártya” lehetőséget kell választani, majd a Vevő a pénztárból átirányításra kerül a pénzügyi művelet feldolgozását végző OTP bank www.otpbank.hu oldalára, ahol a fizetés történik, melynek során a bankkártyát kibocsátó társaság, a kártyaszám és az érvényesség dátuma mellett a bankkártya ellenőrző kódjának megadása szükséges. Az ellenőrző kód a bankkártya hátoldalán található 3 jegyű szám, amely az internetes fizetés biztonságosságát szolgálja. A vevőnek a bankkártyás fizetéshez regiszrtálnia kell a www.otpbank.hu oldalon és a bankkártya kibocsátójának a szerződési feltételeit el kell fogadnia.

A bankkártyás vásárlási lehetőség a teljes Flor Florance Fashion kínálatra vonatkozik.

A bankkártyás fizetési módnál a tartósan fennmaradó készlethiány miatt kifogyott termékek rendelési értékét, illetve az esetlegesen visszaküldött termékek értékét a Vevő által a fizetéshez használt bankszámlára lehetőség szerint a legrövidebb időn belül jóváírjuk (az elállási jogról szóló rendelkezések figyelembe vételével). A megrendelt termék/ek ellenértékének számlánkra történő beérkezése esetén a leadott rendelésekben a Flor Florance Fashion utólag nem tud módosítani!

A Flor Florance Fashion minden termékére teljes körű csere – és visszavásárlási lehetőséget biztosít .

Amennyiben a Flor Florance Fashion által küldött termék nem nyerné el a Vevő tetszését vagy bármely más okból így dönt, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevőnek a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a Vevő elállási jogával élni kíván köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni (letölthető www.florflorance.hu linkről) a Flor Florance Fashion-nek email üzenetben a florfbrand@gmail.com email címre, vagy postai úton az Kniezl Flóra 2510 Dorog, Shciller utca 31. számra.

Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg. Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), a Flor Florance Fashion haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a Flor Florance Fashion által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.) A visszatérítés során a Flor Florance Fashion az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Flor Florance Fashion mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. A Flor Florance Fashion a visszafizetendő összeget arra a bankszámlára utalja vissza, amelyről kifizetésre került a termék.

A Vevő köteles a Flor Florance Fashion számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Vevő köteles az árut normál belföldi csomagként, saját költségén visszajuttatni az alábbi címre: Kniezl Flóra 2510 Dorog, Schiller utca 31. Utánvétes, illetve portós csomagot a Flor Florance Fashion-nek nem áll módjában átvenni. A Vevő lehetőség szerint a terméket a címkével ellátott eredeti csomagolással juttassa vissza Flor Florance Fashion részére, azon jelölve a visszaküldés okát, hogy ezzel is meggyorsítsa a visszavételezés folyamatát. A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot (mint például: felpróbálás, a termék átnézése). Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van – a Vevő felel. Ebben az esetben a Flor Florance Fashion a Vevőre háríthatja a rongálásból vagy az áru használatából eredő értékcsökkenést, kárt és költséget, mely összeg a Vevőnek visszafizetendő összegből levonható. Amennyiben a Vevő rendelési összeghez kötött kedvezményt vesz igénybe, a termék visszaküldésénél annak értékéből a kedvezmény százalékos arányban visszavonásra kerül, tehát a kedvezménnyel csökkentett érték kerül visszatérítésre.

Csereigényét a Vevő a Webshopban a rendelési folyamat során feltüntetheti, vagy telefonon megrendelheti a kívánt termék(ek)et az eredeti rendelésszám megadásával. A cserecsomagot természetesen újabb szállítási költség felszámítása nélkül szállítja ki a Vevőnek a Flor Florance Fashion kivéve, ha az adott csomagból minden terméket visszaküldött, mert ez utóbbi esetben a postaköltség Vevő részére történő visszatérítése automatikusan megtörténik.

A Vevő a Flor Florance Fashion hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint közvetlenül a Flor Florance Fashion-nal szemben. A Vevő a kellékszavatosság érvényesítése körében választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Flor Florance Fashion számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Flor Florance Fashion költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Flor Florance Fashion adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő a számla bemutatásával igazolja, hogy a terméket a Flor Florance Fashion-től vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A termék (ingó dolog) hibája esetén a Vevő – választása szerint – az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A gyártó, forgalmazó (Flor Florance Fashion) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak (Flor Florance Fashion-nek) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesítheti. Jótállás Hibás teljesítés esetén a / Flor Florance Fashion/ 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet alapján jótállásra köteles a jogszabály 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában. A jótállásból eredő jogait a Vevő a fogyasztási cikk részére történő átadásától kezdődő 1 éves időtartamon belül gyakorolhatja. A Flor Florance Fashion jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási jeggyel, valamint a csomagban kapott számlával érvényesíthető. A jótállásra vonatkozó részletes információkat az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A vásárlást követő 3 munkanapon belüli meghibásodás miatt felmerülő csereigényt a Flor Florance Fashion a tartós fogyasztási cikk cseréjével teljesíti. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és a Termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A Flor Florance Fashion a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekkel kapcsolatban a 19/2014. (IV.19.) NGM rendeletben foglaltak szerint jár el, melynek értelmében az igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját, d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha a Flor Florance Fashion a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

A jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Ha a Flor Florance Fashion a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vevőt. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

A Flor Florance Fashion a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

Panasszal, szavatossági vagy jótállási igénnyel kapcsolatban a Flor Florance Fashion Vevőszolgálata áll a Vevők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Flor Florance Fashion Vevőszolgálat

2510 Dorog, Schiller utca 31.

Telefon: +36 30 467 3484

E-mail: florfbrand@gmail.com

A Vevő a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be igényét, melyet a Flor Florance Fashion a lehető legrövidebb időn belül elbírál. A Vevő jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a Flor Florance Fashion székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez, továbbá követelését bírósági úton is érvényesítheti.

Az akciós/nem akciós termékeket a Flor Florance Fashion kizárólag interneten vagy telefonon történő megrendelés útján értékesíti. A Flor Florance Fashion csak a háztartásban általában használatos mennyiségre vonatkozó megrendeléseket teljesíti. A Webshopban megjelenített valamennyi tartalom (termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja a Flor Florance Fashion. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos. A Flor Florance Fashion kizárja a felelősségét a Webshop használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Webshop használata során felmerülő bármely kárért. A Webáruház használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal. A Flor Florance Fashion és a Vevő között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar.

A Flor Florance Fashion fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-ket bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók.

Érvényes 2018. július hó 01. napjától

Sütik használata

A Webshop látogatása során a Vevő számítógépére kerülnek elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban: sütik). Az adatkezelő főként ún. Session-Cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek segítségével lehet megjeleníteni a kosár tartalmát bármilyen oldal nézegetése közben, Itt olvashatja el a Vevő, mennyi árut tett eddig kosarába és mi ezek aktuális együttes ára. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezen kívül az Adatkezelő használ olyan Sütiket is, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a Sütik sem tartalmaznak címadatokat vagy más személyes adatokat, kizárólag az alábbi adatokat: A Vevő IP címe.

Főként ezek a sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő Webshopjának ajánlata barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek külön a Vevő érdekeinek felelnek meg. Egyetlen célja az, hogy az ajánlat a lehető legjobban alkalmazkodjon a Vevő igényeihez és a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A Vevő személyének azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges.

Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt Sütiket a merevlemez ne mentse el, azonban csak a Sütik használatával használhatja ki és élvezheti teljes mértékben a Vevő Webshop egyes funkcióit. Például, ha árut helyez a kosárba a szerver elolvassa a Süti kódját és ezzel megjegyzi, hogy az áru a Vevő kosarába tartozik. Ha a Vevő vásárlás céljából látogatott Webshop után más honlapokat látogat meg és utána visszatér a vásárláshoz, a kosarában benne marad mindaz, amit korábban beletett. E a szolgáltatás például csak a Sütik használatának engedélyezésével lehetséges. Ezért Adatkezelő javasolja, hogy a Sütiket a Vevő hagyja bekacsolva.

A Sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funkcióját választva bármikor lehetséges. Erről további információt a webböngésző „Súgó” funkciójából kaphat.

Google Analytics

Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. (Google) webelemző szolgáltatását. A Google Analytics szintén Sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyeknek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weboldalunk használatának elemzését. A Sütik által létrehozott, a weboldal Ön által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba és ott is tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az Európai Unió tagállamában található vagy más olyan államban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldal használatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal.

A Sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával, továbbá a Süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítőadatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és feldolgozását is, ha letölti és installálja a böngészi segédprogramot (plugin) az alábbi linkről:

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Az oldalunkon tett látogatások során egy vagy több Sütit – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen Sütik Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a Sütiket csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Külső szolgáltatók, közöttük a Google ezen Sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google Sütijeit. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók Sütijeit letilthatják.

A Vevő kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az tájékoztatást nyújtson személyes adatai kezeléséről, személyes adatait helyesbítse, valamint adatait törölje vagy zárolja. A Vevő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

A Vevő kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Vevő által kezelt, illetve az általa vagy az Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Vevő személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon beelül – tiltakozás esetében 15 napon belül – a Vevő erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást.

A Vevő adatairól tájékoztatást vagy azok helyesbítését, törlését/zárolását az Adatkezelő alábbi elérhetőségein kérhet, valamint ezen elérhetőségeken tiltakozhat adatainak kezelése ellen:

Kniezl Flóra

2510 Dorog, Schiller utca 31.

E-mail: florfbrand@g.mail.com